Witamy
Firma
Oferta
Kontakt

Archiwa
Ziółkowski Robert

ul. Niebieska 8
80-180 Jankowo Gdańskie
blisko Gdańsk
tel. 608-787-196
biuro@archiwa.comweb.pl
Kompleksowa usługa archiwizacji.

Archiwizacja dokumentów - podstawowa zakres usługi archiwizacji:
 1. Przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej przeterminowanej do zniszczenia.
 2. Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B - 2 do B - 50, oraz kategorii A, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sporządzenie dokumentacji wykonanych prac (ewidencja akt) w formie drukowanej oraz elektronicznej.
 4. Przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi wraz z dokumentacją.
Poszerzony zakres usługi:
 1. Szkolenie pracownika wyznaczonego do obsługi archiwum.
 2. Nadzór nad archiwum zakładowym.
 3. Inne prace, których forma i przedmiot zostaną uzgodnione odrębnie pomiędzy stronami.
Nadzorowanie archiwów zakładowych.

Podstawowy zakres usługi:
 1. Uporządkowanie zasobu archiwum.
 2. Przejęcie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie archiwum zleceniodawcy.
 3. Prowadzenie pełnej dokumentacji archiwum zgodnie z wymogami i ustaleniami.
 4. Pełna dyspozycyjność zasobów archiwum zakładowego dla upoważnionych osób.
Brakowanie akt.

Podstawowa zakres usługi:
 1. Przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej przeterminowanej do brakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sporządzenie dokumentacji wykonanych prac (spisy dokumentów przeznaczonych do zniszczenia) w formie drukowanej oraz elektronicznej.
 3. Przekazanie dokumentacji wyznaczonemu pracownikowi.
 4. Jeśli zachodzi potrzeba sporządzenie wniosku do Archiwum Państwowego o pozwolenie na zniszczenie akt.
Niszczenie akt:

Podstawowy zakres usługi:
 1. Dostarczenie worków i plomb jednorazowych na miejsce odbioru dokumentów.
 2. Protokolarny odbiór i transport zaplombowanych worków z miejsca odbioru do niszczarni własnym transportem.
 3. Niszczenie dokumentów.
 4. Wystawienie i dostarczenie Certyfikatu Zniszczenia.
 

Polityka prywatności