Witamy
Firma
Oferta
Kontakt

Archiwa
Ziółkowski Robert

ul. Niebieska 8
80-180 Jankowo Gdańskie
blisko Gdańsk
tel. 608-787-196
biuro@archiwa.comweb.pl

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa serwisu www.archiwa.comweb.pl

I. Informacje ogólne.
 1. Administratorem danych jest Archiwa Ziółkowski Robert ul. Niebieska 8, 80-180 Jankowo Gdańskie
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu.

II. Informacje w formularzach.

 1. Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Nasz serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rezerwacji. Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, które znajdują się lub w przyszłości znajdą się w serwisie.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r - NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy.

III. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, dodatkowo jeśli przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Jako administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Dane przekazywane przez użytkowników Operator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Operatora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług.
 4. Jako administrator wymagamy od Ciebie danych aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Tobą umowę, szczególnie tych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 5. Operator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

V. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3 lat od dnia dokonania transakcji. Podstawę przetwarzania danych stanowi ART. 6. Pkt 1 LIT. B) I C.) RODO.

VI. Twoje Prawa

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Pamiętaj, że w stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@archiwa.comweb.pl